ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ขอเชิญนักศึกษาผู้มีผลงาน ร่วมส่งผลงานเข้าร่วมคัดเลือก เพชรราชมงคลตะวันออก โดยมี 6 ด้าน[อ่าน : 0 ครั้ง]
 • ขอเชิญนักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษา เฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ ประจำปี... การประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษา เฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ ประจำปี 2561[อ่าน : 0 ครั้ง]
 • มาช่วยกันโหวต #พี่แกรมมี่ นางสาวอัจฉราวดี จินดารัตน์ นักศึกษาชั้นปีที 4 สาขาการบัญชี คณะเทคโนโลยีสังคม[อ่าน : 1 ครั้ง]
 • ทุนส่งน้องเรียนจบ ปีที่ 13 มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ [อ่าน : 1 ครั้ง]
 • ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาที่มีรายชื่อ ติดตามการแก้ไขเอกสาร กยศ. กรอ. รายเก่าย้ายฯ และรายใหม่[อ่าน : 0 ครั้ง]
 • ขอเชิญนักศีกษาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งผลงานเข้าประกวด[อ่าน : 1 ครั้ง]
 • การเก็บชั่วโมง กยศ การเก็บชั่วโมงจิตอาสา[อ่าน : 21 ครั้ง]
 • รับสมัครพนักงานหลายอัตรา ปตท.เขาคิชฌกูฏ[อ่าน : 9 ครั้ง]
 • รับสมัครพนักงานประจำ และพนักงานชั่วคราว 7-11 สาขา ปตท.เขาคิชฌกูฎ[อ่าน : 8 ครั้ง]
 • คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์[อ่าน : 6 ครั้ง]
 • แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรแหล่งงานทั้งเต็มเว... แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรแหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา[อ่าน : 10 ครั้ง]
 • แบบสอบถามการบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา แบบสอบถามการบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา[อ่าน : 8 ครั้ง]
 • ช่องทางในการให้คำปรึกษาต่างๆแก่นักศึกษา ช่องทางในการให้คำปรึกษาต่างๆแก่นักศึกษา [อ่าน : 23 ครั้ง]