พิธีีเปิดงาน ราชมงคล รักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน ครั้งที่17

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขต จันทบุรี