ประชุมบุคลากร ครั้งที่ 1/2561

วันอังคารที่ 30 มกราคม 2561

        วันที่ 30 มกราคม 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี จัดการประชุมคณาจารย์ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ วิทยาเขตจันทบุรี ครั้งที่ 1/2561 มีการชี้แจงการเตรียมความพร้อมในการจัดงาน "ราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน" ครั้งที่ 17 ชี้แจงการจัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้บุคลากรมีความเข้าใจในกระบวนการปฏิบัติงานต่างๆ โดยมี รศ.ดร.อำนวย คำตื้อ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60ปี

        ทั้งนี้ ผศ.สุกัลยา ปริญโญกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีสังคม และ ผศ.มนัส คงศักดิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร ยังถือโอกาสเป็นตัวแทนบุคลากรวิทยาเขตจันทบุรี กล่าวขอบคุณและมอบของที่ระลึกให้กับ รศ.ดร.อำนวย คำตื้อ ในโอกาสที่ท่านเข้ามาเป็น ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยฯ อีกด้วย