โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมวัฒนธรรมไทยในวันสำคัญ

กิจกรรมที่๑ ทำบุญตักบาตรต้อนรับปีใหม่
วันที่ 10 มกราคม 560
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี