การอบรมเพื่อสร้างความเข้าใจเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) เพื่อร่วมขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลภายในเครือข่ายภูมิป       โครงการเพิ่มพูนประสบการณ์ความรู้และศึกษาดูงานเพื่อพัฒนานักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม       การซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินงานของกองบริหารงานบุคคล       โครงการเตรียมความพร้อมก่อนสหกิจศึกษาของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสังคม (เตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยในการทำงานและ 5 ส.)       พิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก       โครงการสร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ (Young & Smart Accountants)       โครงการเพิ่มพูนประสบการณ์ความรู้และศึกษาดูงานเพื่อพัฒนานักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม       โครงการภาษาอังกฤษเพื่อวัยทำงาน       โครงการอบรมสิทธิกฎหมายแรงงานและกฎหมายประกันสังคมเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน        โครงการพัฒนาองค์ความรู้สู่นักปฏิบัติอย่างมืออาชีพในสถานประกอบการจริง     

สายตรง คณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
คณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี


แสดงคำถาม


ตั้งคำถาม


เข้าสู่ระบบ
แสดงข้อมูลคำถาม/เสนอความคิดเห็น
จัดเรียงคำถามตาม :
คำค้น :
   หัวข้อคำถาม ตั้งคำถามโดย วันที่ตั้งคำถาม จำนวนผู้อ่าน
 การเรียนการสอนภาคสมทบ จักกฤษณ์ 2015-01-10 10:21:59 151
 เปิดสาขาใหม่ กัญญาภัค 2014-10-26 13:12:18 173
มีข้อมูลทั้งหมด  2  ข้อมูล  ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า      1 | 1  
   
คณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
131 หมู่ 10 ตำบล พลวง อำเภอ เขาคิชฌกูฎ จังหวัด จันทบุรี 22210 โทรศัพท์ : 0-3930-7261-4 โทรสาร : 0-3930-7268, 0-3930-7274