ประเภท : กิจกรรมบริหารคณะ
การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเท...

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีสังคม ครั้งที่10/2559 [อ่าน : 97 ครั้ง]

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเท...

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีสังคม ครั้งที่ 9/2559 [อ่าน : 95 ครั้ง]

การประชุมคณะจารย์และบุคลากรคณะ...

การประชุมคณะจารย์และบุคลากรคณะเทคโนโลยีสังคม ครั้งที่ 4/2559 [อ่าน : 204 ครั้ง]

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้...

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 5/2559 [อ่าน : 98 ครั้ง]

ประชุมคณะกรรมการเทียบโอนผลการเ...

ประชุมคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนประจำสาขา คณะเทคโนโลยีสังคม [อ่าน : 114 ครั้ง]

กำหนดการโครงการปรับพื้นฐาน สาข...

กำหนดการโครงการปรับพื้นฐาน สาขาวิชาการบัญชี [อ่าน : 114 ครั้ง]

การประชุมคณาจารย์และบุคลากรคณะ...

การประชุมคณาจารย์และบุคลากรคณะเทคโนโลยีสังคม ครั้งที่ 3/2559 [อ่าน : 107 ครั้ง]

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้...

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 4/559 [อ่าน : 96 ครั้ง]

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเท...

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีสังคม ครั้งที่ 1/2559 [อ่าน : 97 ครั้ง]

การประชุมอาจารย์และเจ้าหน้าที่...

การประชุมอาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะเทคโนโลยีสังคม ครั้งที่ 1/2559 [อ่าน : 95 ครั้ง]

การประชุมคณะกรรมการสิทธิประโยช...

การประชุมคณะกรรมการสิทธิประโยชน์ งานราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ครั้งที่ 15 [อ่าน : 103 ครั้ง]

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทค...

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีสังคม ครั้งที่ 6/2558 [อ่าน : 85 ครั้ง]

การประชุมรับมอบนโยบายมหาวิทยาล...

การประชุมรับมอบนโยบายมหาวิทยาลัย โดยท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก [อ่าน : 156 ครั้ง]

การประชุมเตรียมความพร้อมในการส...

การประชุมเตรียมความพร้อมในการสอบสัมภาษณ์นักศึกษา [อ่าน : 108 ครั้ง]

โครงการพัฒนาแผนกลยุทธ์และบริหา...

โครงการพัฒนาแผนกลยุทธ์และบริหารความเสี่ยงของคณะเทคโนโลยีสังคม [อ่าน : 104 ครั้ง]

โครงการพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาเศ...

โครงการพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ [อ่าน : 104 ครั้ง]

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเท...

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีสังคม ครั้งที่ 18 [อ่าน : 101 ครั้ง]

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้ง...

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 5/2558 [อ่าน : 88 ครั้ง]

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโน...

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีสังคม ครั้งที่16 [อ่าน : 108 ครั้ง]

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเท...

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีสังคม ครั้งที่ 15 [อ่าน : 113 ครั้ง]

มีกิจกรรมบริหารคณะทั้งหมด 47