ประเภท : ผลงานนักศึกษา
นักศึกษาสาขาระบบสารสนเทศและวิท...

นักศึกษาสาขาระบบสารสนเทศและวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยระดับป.ตรี ในงานการประชุมเผยแพร... [อ่าน : 428 ครั้ง]

ขอแสดงความยินดีกับ นายจารุพงศ์...

ขอแสดงความยินดีกับ นายจารุพงศ์ น้อยอยู่ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ ที่คว้าเหรียญทองแดงกีฬาปันจักสีลัต... [อ่าน : 177 ครั้ง]

ข้อมูล : ผลงานนักศึกษา

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มีผลงานนักศึกษา ทั้งหมด 1
logistic มีผลงานนักศึกษา ทั้งหมด 1
account มีผลงานนักศึกษา ทั้งหมด 0

มีผลงานนักศึกษาทั้งหมด 4