ประเภท : ภาพกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
กิจกรรม ฟังธรรมะ เพื่อการพัฒนา...

กิจกรรม ฟังธรรมะ เพื่อการพัฒนาจิต ตามโครงการพระธรรม รักษาใจ โดย พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตฺติปญฺโญ [อ่าน : 151 ครั้ง]

พิธีทำบุญถวายภัตตาหารเช้าพระสง...

พิธีทำบุญถวายภัตตาหารเช้าพระสงฆ์ 9 รูป [อ่าน : 268 ครั้ง]

กิจกรรม “อนุรักษ์และเผยแพร่ภูม...

กิจกรรม “อนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น” กิจกรรมย่อยที่ 2 เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาหาร [อ่าน : 307 ครั้ง]

กิจกรรมอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิป...

กิจกรรมอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมย่อยที่ 1 อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาหาร [อ่าน : 416 ครั้ง]

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สม...

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๔๔ พรรษา ๓ มิถุนาย... [อ่าน : 141 ครั้ง]

คณะเทคโนโลยีสังคม จัดพื้นที่สร...

คณะเทคโนโลยีสังคม จัดพื้นที่สรงน้ำพระ เนื่องในวันสงกรานต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล ในวันขึ้นปีใหม่ไทย ส... [อ่าน : 187 ครั้ง]

องค์ความรู้สืบสานภูมิปัญญาอาหา...

องค์ความรู้สืบสานภูมิปัญญาอาหารท้องถิ่น [อ่าน : 261 ครั้ง]

โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมต่อสา...

โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมต่อสาธารณชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมการประกอบอาหา... [อ่าน : 750 ครั้ง]

พิธีหล่อเทียนพรรษา โครงการสืบส...

พิธีหล่อเทียนพรรษา โครงการสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา ปี 2564 [อ่าน : 665 ครั้ง]

พิธีเปิดอาคารศูนย์ประชุมราชมงค...

เนื่องในโอกาสที่เป็นวันครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยฯ ยังมีการทำพิธีเปิดอาคารศ... [อ่าน : 715 ครั้ง]

สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีสังคม...

สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีสังคมรณรงค์ส่งเสริมอัตลักษณ์ความเป็นไทย ผ่านวัฒนธรรมการแต่งกายด้วยผ้าไทยหรื... [อ่าน : 241 ครั้ง]

วันสถาปนา 57 ปีวิทยาเขตจันทบุร...

11 มิ.ย.64 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปน... [อ่าน : 450 ครั้ง]

กิจกรรมรณรงค์และสนับสนุนอุปกรณ...

กิจกรรมรณรงค์และสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือโ... [อ่าน : 436 ครั้ง]

วัดเทพธารทอง ร่วมกับสำนักงานพร...

วัดเทพธารทอง ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรีและคณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชม... [อ่าน : 255 ครั้ง]

กิจกรรมการฟังธรรมบรรยาย โดย พร...

กิจกรรมการฟังธรรมบรรยาย โดย พระอาจารย์ศักดา สุนฺทโร วัดไร่ป่า (ธรรมาภิมุข) อำเภอเมือง จังหวัดตราด วั... [อ่าน : 1038 ครั้ง]

กิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 9 ร...

วันที่ 22 สิงหาคม 2563 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสังคม ร่วมพิธีทำบุญตักบา... [อ่าน : 1458 ครั้ง]

ถวายเทียนพรรษา ปี 2563

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี ร่วมกันถวายเทียนพรรษา แด่... [อ่าน : 856 ครั้ง]

การแสดงเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมพื้น...

ได้แก่ 1.เมืองอัญมณี 2.ระบำชอง 3.ระบำกะลา 4.ลูกทุ่งเมืองจันท์ 5.พระเจ้าตากกู้ชาติ ในงานราชมงคลรักษ์... [อ่าน : 877 ครั้ง]

คณะผู้บริหารคณะเทคโนโลยีสังคม...

วันที่ 9 มีนาคม 2563 อาจารย์ปราโมทย์ ถวิลรักษ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสังคม และทีมผู้บริหาร ได้ร่วมหารือกั... [อ่าน : 407 ครั้ง]

การแสดงของนักศึกษาคณะเทคโนโลยี...

การแสดงของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสังคม ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ในงานราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไ... [อ่าน : 975 ครั้ง]

โครงการการสร้างสรรค์และสาธิตเม...

โครงการการสร้างสรรค์และสาธิตเมนูกระวานไทยเพื่อการค้าและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น วันที่ 13 กุมภาพันธ... [อ่าน : 1286 ครั้ง]

องค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้า...

องค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านการแสดง รำกะลา ของหมู่บ้านหนองบอน [อ่าน : 524 ครั้ง]

องค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรมชอง ชุ...

องค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรมชอง ชุมชนชาวชอง อำเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี [อ่าน : 556 ครั้ง]