พิธีเปิดกีฬาภายใน "เหลืองจันทบูรเกมส์" ครั้งที่ 16

ภาพข่าว/กิจกรรม วัน พฤหัส ที่ 15 มีนาคม 2561, เวลา 13:02 น. 186 ครั้ง admin

พิธีเปิดกีฬาภายใน "เหลืองจันทบูรเกมส์" ครั้งที่ 16

วันที่ 28 มกราคมม 2560

ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี

รูปภาพประกอบ :