โครงการ สัมมนาวิชาการ "การใช้ภาษาไทยในเชิงวรรณศิลป์"

ภาพข่าว/กิจกรรม วัน พฤหัส ที่ 15 มีนาคม 2561, เวลา 11:49 น. 181 ครั้ง admin

โครงการ สัมมนาวิชาการ "การใช้ภาษาไทยในเชิงวรรณศิลป์"

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560

ณ อาคารคณะเทคโนโลยีสังคม ชั้น 10 ห้อง SC1101

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี

รูปภาพประกอบ :