การประชุมคณะจารย์และบุคลากรคณะเทคโนโลยีสังคม ครั้งที่ 4/2559

กิจกรรมบริหารคณะ วัน พฤหัส ที่ 15 มีนาคม 2561, เวลา 15:14 น. 282 ครั้ง admin

การประชุมคณะจารย์และบุคลากรคณะเทคโนโลยีสังคม
ครั้งที่ 4-2559
 
วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2559  เวลา 15:30 นาฬิกา
ณ อาคารคณะเทคโนโลยีสังคม ห้องSC1101
รูปภาพประกอบ :