กำหนดการโครงการปรับพื้นฐาน สาขาวิชาการบัญชี

กิจกรรมบริหารคณะ วัน พฤหัส ที่ 15 มีนาคม 2561, เวลา 15:07 น. 175 ครั้ง admin

กำหนดการโครงการปรับพื้นฐาน สาขาวิชาการบัญชี

วันที่  3 สิงหาคม 2559 

ณ ห้องประชุมชั้น 3 ตึกคณะเทคโนโลยีสังคม

รูปภาพประกอบ :