การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีสังคม ครั้งที่ 1/2559

กิจกรรมบริหารคณะ วัน พฤหัส ที่ 15 มีนาคม 2561, เวลา 15:02 น. 139 ครั้ง admin

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีสังคม ครั้งที่ 1/2559

วันที่ 7 มกราคม 2559 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุม 3 อาคารคณะเทคโนโลยีสังคม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
รูปภาพประกอบ :