การประชุมคณะกรรมการสิทธิประโยชน์ งานราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ครั้งที่ 15

กิจกรรมบริหารคณะ วัน พฤหัส ที่ 15 มีนาคม 2561, เวลา 14:59 น. 148 ครั้ง admin

ประชุมคณะกรรมการสิทธิประโยชน์ งานราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ครั้งที่ 15

29 ธันวาคม 2558 เวลา 10.30 น.

ณ ห้องประชุม 3 อาคารคณะเทคโนโลยีสังคม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี

รูปภาพประกอบ :