พิธีเปิด "งานราชมงคล รักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน" ครั้งที่ ๑๖

ภาพข่าว/กิจกรรม วัน พฤหัส ที่ 15 มีนาคม 2561, เวลา 11:25 น. 249 ครั้ง admin

พิธีเปิด "งานราชมงคล รักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน" ครั้งที่ ๑๖
วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
รูปภาพประกอบ :