การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีสังคม ครั้งที่ 6/2558

กิจกรรมบริหารคณะ วัน พฤหัส ที่ 15 มีนาคม 2561, เวลา 14:58 น. 135 ครั้ง admin

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีสังคม ครั้งที่ 6/2558
 
28 ธันวาคม 2558  เวลา 10:00 น.

ณ ห้องประชุม 3 อาคารคณะเทคโนโลยีสังคม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
รูปภาพประกอบ :