การประชุมรับมอบนโยบายมหาวิทยาลัย โดยท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

กิจกรรมบริหารคณะ วัน พฤหัส ที่ 15 มีนาคม 2561, เวลา 14:53 น. 220 ครั้ง admin

การประชุมรับมอบนโยบายมหาวิทยาลัย 

โดยท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ศาสตราจารย์ ดร.สิน พันธุ์พินิจ


24 ธันวาคม 2558 เวลา 13.00-16.00 น.

ณ ห้องประชุม 3 อาคารคณะเทคโนโลยีสังคม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี

รูปภาพประกอบ :