การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีสังคม ครั้งที่ 18

กิจกรรมบริหารคณะ วัน พฤหัส ที่ 15 มีนาคม 2561, เวลา 14:48 น. 159 ครั้ง admin

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีสังคม ครั้งที่  18

3 ธันวาคม 2558

ณ ห้องประชุม 3  อาคารคณะเทคโนโลยีสังคม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี

รูปภาพประกอบ :