งานแถลงข่าว ราชมงคล รักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน ครั้งที่ 16

ภาพข่าว/กิจกรรม วัน พฤหัส ที่ 15 มีนาคม 2561, เวลา 11:21 น. 182 ครั้ง admin

งานแถลงข่าว ราชมงคล รักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน ครั้งที่ 16

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 เวลา 14.00 น. รศ.ดร.อำนวย คำตื้อ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี นำทีมผู้บริหาร จัดแถลงข่าวงาน "ราชมงคล รักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน ครั้งที่ 16" โดยมี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยคณะสื่อมวลชนฟังการแถลงข่าวร่วมกัน

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา

รูปภาพประกอบ :