การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีสังคม ครั้งที่ 15

กิจกรรมบริหารคณะ วัน พฤหัส ที่ 15 มีนาคม 2561, เวลา 14:41 น. 159 ครั้ง admin

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีสังคม ครั้งที่  15

10 พฤศจิกายน 2558 เวลา 15.30 น.

ณ ห้องประชุม 3  อาคารคณะเทคโนโลยีสังคม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี

รูปภาพประกอบ :