ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

ภาพข่าว/กิจกรรม วัน พฤหัส ที่ 15 มีนาคม 2561, เวลา 14:34 น. 222 ครั้ง admin

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

โครงการพัฒนาบุคลิกภาพเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน

วันที่ 26 เมษายน 2560

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี

รูปภาพประกอบ :