โครงการฟังธรรมนำหลักธรรมะพัฒนาจิตใจ

ภาพข่าว/กิจกรรม วัน พฤหัส ที่ 15 มีนาคม 2561, เวลา 14:27 น. 184 ครั้ง admin

โครงการฟังธรรมนำหลักธรรมะพัฒนาจิตใจ
โดย พระราชธรรมเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี เจ้าอาวาสวัดโค้งสนามเป้า อำเภอเมืองจันทบุรี
วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
รูปภาพประกอบ :