โครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท

ภาพข่าว/กิจกรรม วัน พฤหัส ที่ 15 มีนาคม 2561, เวลา 14:24 น. 193 ครั้ง admin

โครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท
คณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
ณ โรงเรียนบ้านขุนซ่อง ต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี

วันที่ 18-19 มีนาคม 2560

รูปภาพประกอบ :