โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะชีวิตและอาชีพ

ภาพข่าว/กิจกรรม วัน พฤหัส ที่ 15 มีนาคม 2561, เวลา 14:22 น. 197 ครั้ง admin

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะชีวิตและอาชีพ

วันที่ 9 มีนาคม 2560

ณ ห้อง SC1102 อาคารคณะเทคโนโลยีสังคม

รูปภาพประกอบ :