โครงการเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาด้านการขับขี่อย่างปลอดภัย

ภาพข่าว/กิจกรรม วัน พฤหัส ที่ 15 มีนาคม 2561, เวลา 14:14 น. 307 ครั้ง admin

โครงการเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาด้านการขับขี่อย่างปลอดภัย
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อาคารคณะเทคโนโลยีสังคม ชั้น 10
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
รูปภาพประกอบ :