คณะผู้บริหาร คณะเทคโนโลยีสังคม และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มอบกระเช้าของขวัญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

ภาพข่าว/กิจกรรม วัน พฤหัส ที่ 15 มีนาคม 2561, เวลา 14:09 น. 238 ครั้ง admin

คณะผู้บริหาร คณะเทคโนโลยีสังคม และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
มอบกระเช้าของขวัญ นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
รูปภาพประกอบ :