พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ภาพข่าว/กิจกรรม วัน พฤหัส ที่ 15 มีนาคม 2561, เวลา 10:50 น. 191 ครั้ง admin

พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

รศ.ดร.อำนวย คำตื้อ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก นำผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยประกอบกิจกรรมสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และทำบุญตักบาตรอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน ๑๙ รูป

วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา

รูปภาพประกอบ :