การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ในงานราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บานครั้งที่ 16

ภาพข่าว/กิจกรรม วัน พฤหัส ที่ 15 มีนาคม 2561, เวลา 14:05 น. 234 ครั้ง admin

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ในงานราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บานครั้งที่ 16

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560

ณ คณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
 

- การแข่งขัน การสร้างอินโฟกราฟฟิก เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  ในหัวข้อ  "9 หลักการทรงงานของพ่อหลวง"

   

- การแข่งขัน การเขียนโปรแกรมบนเว็บ ด้วยภาษา PHP ( PHP Programming)

   

- การแข่งขัน การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษา Java   

- การแข่งขัน ด้านโปรแกรมด้านการคำนวณ MS-Excel และการนำเสนอ Dashboard

   

- การแข่งขัน การตอบปัญหาด้านกฏหมาย

   

- การแข่งขัน ตอบปัญหาด้านสังคม

   

- การแข่งขัน ตอบปัญหาภาษาไทย

   

- การแข่งขัน ตอบปัญหาคอมพิวเตอร์

   

- การแข่งขัน กีฬาหมากฮอส

   

- การแข่งขัน Picture dictation

   

- การแข่งขัน ด้านการบริหารธุรกิจ

   

- การแข่งขัน การตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์

   

- การแข่งขัน เกมส์ Sudoku

   

- การแข่งขัน ตอบปัญหาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ 4.0