กิจกรรมอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (e-manage)

ภาพข่าว/กิจกรรม วัน ศุกร์ ที่ 5 ตุลาคม 2561, เวลา 09:08 น. 35 ครั้ง admin

วันที่ 3 ตุลาคม 2561 คณะเทคโนโลยีสังคม จัดกิจกรรมอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (e-manage) โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.จตุพร อรุณกมลศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คุณชญานันทน์ แซ่เฮง หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คุณเบญจมาศ สุวรรณทัต และคุณกฤติภูมิ แวงภูลา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ โดยมี คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีการบิน คณบดีคณะเทคโนโลยีสังคม และคณบดีคณะอุตสาหกรรมการเกษตร พร้อมทั้งรองคณบดี คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ SC1061 อาคารคณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี

 

>> คลิ๊กชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม <<

รูปภาพประกอบ :