โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษพื้นฐาน กับการใช้ในชีวิตประจำวัน

ภาพข่าว/กิจกรรม วัน พฤหัส ที่ 20 กันยายน 2561, เวลา 15:15 น. 38 ครั้ง admin

วันที่ 20 กันยายน 2561 สาขาวิชาศิลปศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสังคม จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษพื้นฐานกับการใช้ในชีวิตประจำวัน โดยได้รับเกียรติจาก คุณบุญชู ชื่นสนธิ เป็นวิทยากรบรรยาย ให้แก่นักเรียนและนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 100 คน โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะด้านภาษารูปแบบกระบวนการฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟังและการพูดเบื้องต้น เพื่อให้นักเรียนและนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป ณ อาคารคณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี

 

>>คลิ๊กชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม<<

 

 

รูปภาพประกอบ :