พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

ภาพข่าว/กิจกรรม วัน พฤหัส ที่ 13 กันยายน 2561, เวลา 13:46 น. 77 ครั้ง admin

วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2561 งานพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี ร่วมกับคณะเทคโนโลยีสังคมและคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร จัดกิจกรรม พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา2561 "ศิษย์น้อมวันทาคณาจารย์" โดยมีคณะท่านผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จนถึงชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

รูปภาพประกอบ :