กิจกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรระบบสารสนเทศ พ.ศ. 2562

ภาพข่าว/กิจกรรม วัน พุธ ที่ 12 กันยายน 2561, เวลา 09:45 น. 31 ครั้ง admin

กิจกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรระบบสารสนเทศ พ.ศ. 2562 กิจกรรมย่อยที่ 2 วิพากษ์หลักสูตรระบบสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 วันที่ 10 กันยายน 2561 ณ คณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี

รูปภาพประกอบ :