โครงการเติมใจให้กันสานสัมพันธ์พี่กันน้อง กิจกรรมที่ 1 : Walk Rally Freshy Night

ภาพข่าว/กิจกรรม วัน พุธ ที่ 12 กันยายน 2561, เวลา 09:28 น. 49 ครั้ง admin

วันที่ 5 กันยายน 2561 สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสังคมจัดโครงการเติมใจให้กันสานสัมพันธ์พี่กันน้อง กิจกรรมที่ 1 : Walk Rally Freshy Night เพื่อให้นักศึกษาใหม่คณะเทคโนโลยีสังคมได้ทำความรู้จักกันและสามารถร้องเพลงประจำมหาวิทยาลัยได้ มีความกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นน้องกับรุ่นพี่ของคณะเทคโนโลยีสังคมเพื่อให้เกิดความรักและความสามัคคีในสถาบันของตน ณ 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี

>>ชมภาพเพิ่มเติม<<
https://drive.google.com/drive/folders/1dr4S37hGwgkFGZPYFOScTuvzqHK_P4Fg

 

รูปภาพประกอบ :