โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น เศรษฐศาสตร์สู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรยุคใหม่

ภาพข่าว/กิจกรรม วัน พุธ ที่ 12 กันยายน 2561, เวลา 09:25 น. 26 ครั้ง admin

โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น เศรษฐศาสตร์สู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรยุคใหม่ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  วันที่ 27 สิงหาคม 2561 ณ อาคารคณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี

รูปภาพประกอบ :