Work Shop โรงเรียนประชารัฐ ตามความร่วมมือโรงเรียนประชารัฐ เขตจังหวัดจันทบุรีและเขตจังหวัดตราด

ภาพข่าว/กิจกรรม วัน อังคาร ที่ 7 สิงหาคม 2561, เวลา 10:55 น. 137 ครั้ง admin

Work Shop โรงเรียนประชารัฐ
ตามความร่วมมือโรงเรียนประชารัฐ เขตจังหวัดจันทบุรีและเขตจังหวัดตราด
วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561
ณ ห้อง SC1081 อาคารคณะเทคโนโลยีสังคม

รูปภาพประกอบ :