โครงการพัฒนาทักษะเพื่อการเรียนรู้ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

ภาพข่าว/กิจกรรม วัน อังคาร ที่ 7 สิงหาคม 2561, เวลา 10:35 น. 121 ครั้ง admin

วันที่ 2 สิงหาคม 2561 คณะเทคโนโลยีสังคม จัดโครงการพัฒนาทักษะเพื่อการเรียนรู้ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะเพื่อการเรียนรู้ตามลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ด้านความรู้และทักษะทางปัญญา ให้แก่นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ อาคารคณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี

รูปภาพประกอบ :