ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561

ภาพข่าว/กิจกรรม วัน พุธ ที่ 1 สิงหาคม 2561, เวลา 11:34 น. 196 ครั้ง admin

วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 คณะเทคโนโลยีสังคม จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเป็นการแนะนำแนวทางในการเรียนการปฏิบัติตนที่ถูกต้องเหมาะสมและเพื่อให้นักศึกษาได้รับข้อมูลพื้นฐาน เป็นการช่วยให้นักศึกษาเกิดความพร้อมอันเป็นรากฐานสำคัญที่จะเตรียมตัวในด้านการเรียน โดยมีผู้บริหารคณะเทคโนโลยีสังคมกล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำสาขา ร่วมเป็นเกียรติในการปฐมนิเทศนักศึกษาในครั้งนี้ ณ ห้องSC1081 อาคารคณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี

รูปภาพประกอบ :