ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคสมทบ ประจำปีการศึกษา 2561

ภาพข่าว/กิจกรรม วัน อังคาร ที่ 24 กรกฎาคม 2561, เวลา 09:13 น. 139 ครั้ง admin

วันที่ 22 กรกฎาคม 2561 คณะเทคโนโลยีสังคม จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคสมทบ ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเป็นการแนะนำแนวทางในการเรียนการปฏิบัติตนที่ถูกต้องเหมาะสมและเพื่อให้นักศึกษาได้รับข้อมูลพื้นฐาน เป็นการช่วยให้นักศึกษาเกิดความพร้อมอันเป็นรากฐานสำคัญที่จะเตรียมตัวในด้านการเรียน โดยมีผู้บริหารคณะเทคโนโลยีสังคมกล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำสาขา ร่วมเป็นเกียรติในการปฐมนิเทศนักศึกษาในครั้งนี้ ณ ห้องSC1101 อาคารคณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี

รูปภาพประกอบ :