พิธีถวายเทียนพรรษา

ภาพข่าว/กิจกรรม วัน จันทร์ ที่ 23 กรกฎาคม 2561, เวลา 16:32 น. 57 ครั้ง admin

วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 คณาจารย์คณะเทคโนโลยีสังคม เข้าร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา
เนื่องในวันเข้าพรรษา โดยมี นายธำรงค์ แจงเชื้อ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี
ให้เกียรติเป็นประธานนำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เคลื่อนขบวนแห่เทียนพรรษา
รอบอุโบสถจำนวน 3 รอบ หลังจากนั้น ได้ทำพิธีถวายเทียนพรรษา จำนวน 2 ต้น ซึ่งบุคลากร
ได้ร่วมกันจัดพิธีหล่อเทียน ณ อุโบสถ วัดคลองเจริญ อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี

รูปภาพประกอบ :