พิธีหล่อเทียนพรรษา โครงการสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา

ภาพข่าว/กิจกรรม วัน พฤหัส ที่ 12 กรกฎาคม 2561, เวลา 13:54 น. 134 ครั้ง admin

พิธีหล่อเทียนพรรษา วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 60 ปี

รูปภาพประกอบ :