รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งบรรณารักษ์ ปฏิบัติหน้าที่ ณ คณะเทคโนโลยีสังคม จำนวน 1 อัตรา

ข่าวประชาสัมพันธ์ วัน พฤหัส ที่ 5 กรกฎาคม 2561, เวลา 14:35 น. 89 ครั้ง admin

 

 

 

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งบรรณารักษ์ ปฏิบัติหน้าที่ ณ คณะเทคโนโลยีสังคม จำนวน 1 อัตรา

ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่งานบริหารงานบุคคล ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
ตั้งแต่วันนี้ - 27 มิถุนายน 2561