คณบดีคณะเทคโนโลยีสังคม และคณะผู้บริหาร มอบกระเช้าของขวัญผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 7

ภาพข่าว/กิจกรรม วัน พฤหัส ที่ 15 มีนาคม 2561, เวลา 10:25 น. 217 ครั้ง admin

ผศ.ดร.สุกัลยา ปริญโญกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีสังคม และคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี ได้เข้าพบเพื่อมอบกระเช้าของขวัญแก่ นายเฉลิมชัย จันทรเสนา ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2560

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2560 

สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 7 จันทบุรี