ขอเชิญร่วม! โครงการสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์ วัน พฤหัส ที่ 5 กรกฎาคม 2561, เวลา 13:36 น. 97 ครั้ง admin

 

 

โครงการสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา  ประจำปี 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  วิทยาเขตจันทบุรี

                                                           

 ♦ วันที่  12  กรกฎาคม  2561           

   พิธีหล่อเทียนพรรษา 

   ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี

    เวลา 07.00 – 08.30 น.        > ลงทะเบียน

    เวลา 07.30 – 08.30 น.        > ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ 9 รูป

    เวลา 08.30 – 10.00 น.        > ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

                                            > ฝ่ายศาสนพิธี อาราธนาศีล 

                                            > ประธานสงฆ์ให้ศีล  ผู้ร่วมพิธีสมาทานศีล

                                            > พระสงฆ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์

                                            > ประธานฝ่ายสงฆ์ นำหล่อเทียนเป็นปฐมฤกษ์ และเจริญชัยมงคลคาถา

                                            > ประธานในพิธี ขึ้นหล่อเทียน

                                            > ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาร่วมกันหล่อเทียน

                                            > ถวายจตุปัจจัยและเครื่องไทยธรรม                                    

                                             > พระสงฆ์อนุโมทนา

                                            > เสร็จพิธี

                                     

♦ วันที่  19  กรกฎาคม  2560          

พิธีถวายเทียนพรรษา  ณ  วัดคลองเจริญ

เวลา 08.30 น.      >> ตั้งขบวนแห่เทียนพรรษา ณ วัดคลองเจริญ

 

--------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ  : เชิญชวนทุกท่านแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย เพื่อร่วมอนุรักษ์ และสืบสานวัฒนธรรมไทย

               : สามารถเข้าหล่อเทียนพรรษาได้จนถึงเวลา 12.00 น.