ขอแสดงความยินดีกับ นายจารุพงศ์ น้อยอยู่ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ ที่คว้าเหรียญทองแดงกีฬาปันจักสีลัต ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 ราชมงคลธัญบุรีเกมส์

ผลงานนักศึกษา วัน พุธ ที่ 2 พฤษภาคม 2561, เวลา 15:26 น. 300 ครั้ง admin

รูปภาพประกอบ :