นักศึกษาสาขาระบบสารสนเทศและวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยระดับป.ตรี ในงานการประชุมเผยแพร่ผลงานประชุมวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ระดับภูมิภาคอาเซียน AUCC 2018

ผลงานนักศึกษา วัน จันทร์ ที่ 26 มีนาคม 2561, เวลา 10:01 น. 554 ครั้ง admin

 

นักศึกษาสาขาระบบสารสนเทศและวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้รับรางวัลผลงานวิจัยระดับป.ตรี ในงานการประชุมเผยแพร่ผลงานประชุมวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ระดับภูมิภาคอาเซียน AUCC 2018 ได้แก่รางวัล

Very good poster - เว็บแอพพลิเคชั่นแนะนำเส้นทางปั่นจักรยานภายในจังหวัดจันทบุรี

Good poster - ระบบดูแลไม้ดอก ไม้ประดับ อัตโนมัติบนมือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

Good poster - ระบบการพยากรณ์การซื้อผลไม้ในจังหวัดจันทบุรีโดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูลและต้นไม้ตัดสินใจ

โดยจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วันที่ 23 -25 มีนาคม 2561

รูปภาพประกอบ :