หลักสูตรระยะสั้น

ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรยุคใหม่

Modern Agricultural Business Enterpreneurs.

 

คำอธิบายของหลักสูตร

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผนธุรกิจ การเลือกตลาดสินค้า การวิเคราะห์กำหนดกลยุทธ์ตลาด การวิเคราะห์กำหนดกลยุทธ์การจัดการผลิต การวิเคราะห์การจัดการองค์กร การวิเคราะห์กลยุทธ์การจัดการเงิน ตลอดจนการเขียนแผนธุรกิจ เพื่อนำไปสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรยุคใหม่ ตามมาตรฐานของหลักสูตร "ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรยุคใหม่"

คุณสมบัติของผู้สมัคร

   ผู้ที่ต้องการพัฒนาตัวเองให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรยุคใหม่ที่มีอายุไม่เกิน 70 ปี 

ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน

  4,500 บาท /คน

ระยะเวลาในการฝึกอบรม

  45 ชั่วโมง (ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 9.00 -15.00 น.)

 

ช่วงเวลารับสมัคร   20 ธ.ค. 2563 - 31 ม.ค. 2564

เริ่มอบรมวันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564

รุ่นที่ 1 รับสมัครจำนวนจำกัด 20 ท่านเท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ อ.นารินจง วงศ์อุต โทร 090 321 8986