ด้านพัฒนาบุคลากร

 

1.กิจกรรมฝึกอบรมปฏิบัติการเทคนิคการเขียนโครงการวิจัยให้ได้ทุนภายนอกและเทคนิคการเขียนบทความเพื่อได้รับการตีพิมพ์ เพื่อขอตำแหน่งวิชาการ