คำถามที่พบบ่อย
   การขอใช้ห้องเรียนต้องทำอย่างไร ?

     

   นักศึกษาสามารถแจ้งขอใช้ห้องเรียนและห้องประชุม  ได้ที่ https://social.chanrmutto.ac.th หัวข้อ >>>  สำหรับนักศึกษา >>> แบบฟอร์ม งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ >>> กรอกข้อมูลแจ้งความประสงค์ลงในระบบ

 

 

   การขอแก้ I นักศึกษาต้องทำอย่างไร ?

     

    นักศึกษาสามารถทำการดาวน์โหลด บันทึกข้อความขอแก้ I วิชาเรียน      ได้ที่ https://social.chanrmutto.ac.th หัวข้อ >>> สำหรับนักศึกษา >>> แบบฟอร์ม งานวิชาการ ดาวน์โหลดและกรอกข้อมูล  ข้อมูลให้อาจารย์ประจำวิชาอนุมัติ นำส่งสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี

 

 

   สามารถทำเรื่องกู้ กยศ.ได้ไหม ? ผู้กู้รายเก่าสามารถกู้ต่อได้เลยหรือไม่ ?

     

     นักศึกษาสามารถทำเรื่องกู้ กยศ.ได้ และผู้กู้รายเก่าก็สามารถทำเรื่องกู้ต่อได้ สามารถติดต่อรายละเอียดได้ที่         

     กองพัฒนานักศึกษา โทร.03930 7261-4 ต่อ 117 , 118

 

   สามารถหาซื้อเครื่องแบบนักศึกษาได้ที่ไหน ?

     

     หัวเข็มขัด กระดุม เนคไท สามารถซื้อได้ที่ ร้านค้าสวัสดิการ หน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

     ส่วนเสื้อและกระโปรงสามารถหาซื้อได้ที่ร้านค้าทั่วไป

 

   ปฏิทินการศึกษาสามารถดูได้จากที่ไหน ?

     

     สามารถดูได้ที่หน้าเว็บไซต์คณะเทคโนโลยีสังคม https://social.chanrmutto.ac.th

     หัวข้อ สำหรับนักศึกษา >>> ปฏิทินการศึกษา2564

 

   หากต้องการยืมอุปกรณ์ด้านโสตทัศนูปกรณ์สามารถติดต่อได้ที่ใด ?

 

     สามารถดาวน์โหลดใบคำร้องที่ได้เว็บไซต์คณะเทคโนโลยีสังคม https://social.chanrmutto.ac.th

     หัวข้อ >>> สำหรับนักศึกษา >>> แบบฟอร์ม งานบริการสารสนเทศ  >>> ดาวน์โหลดและกรอกข้อมูลและติดต่อเจ้าหน้าที่งานบริการสารสนเทศ ชั้น 2 อาคารคณะเทคโนโลยีสังคม โทร. 086 546 5481 (ปฏิญญา)

 

   สามารถดาวน์โหลดไฟล์ ตราประจำมหาวิทยาลัย/คณะฯ ได้ที่ไหน ?

 

     สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่เว็บไซต์คณะเทคโนโลยีสังคม https://social.chanrmutto.ac.th

     หัวข้อ เกี่ยวกับคณะ >>> ตราสัญลักษณ์  หากต้องการไฟล์เพิ่มเติมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่งานบริการสารสนเทศ ชั้น 2 อาคารคณะเทคโนโลยีสังคม โทร. 084 784 2400 (วิทยา)

 

   หากมีปัญหาเรื่องการใช้งานด้านสารสนเทศและระบบเครือข่ายของคณะเทคโนโลยีสังคม สามารถแจ้งได้ที่ใด ?

 

    สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่งานบริการสารสนเทศ ชั้น 2 อาคารคณะเทคโนโลยีสังคม 

    โทร.086  546 5481 (ปฏิญญา) , 084 784 2400 (วิทยา) , 098 639 5001 (ญานิดา)