ติดต่อเรา

คณะเทคโนโลยีสังคม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี

131 หมู่10 ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี 22210

โทร: 084-354-7497

Email : socialtechnology@gmail.com