สาขาวิชาการจัดการ คณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี

เมนูหลัก
หน้าหลัก
ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์
ข้อมูลทั่วไป
เกี่ยวกับหลักสูตร
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
หลักสูตร
ขั้นตอนการสมัคร
ปริญญาตรี 4 ปี
ปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง
แนวทางการประกอบอาชีพ
บุคลากร
บุคลากร
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 10  
เข้าชมเดือนนี้ : 137  
เข้าชมปีนี้ : 3,088  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 20,191  
  • สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  • ร่วมถวายความอาลัย
  • Facebook
  • ร้านอมร-วัดตัวตัดชุด"
  • กำหนดรับนักศึกษาใหม่
  • ข้าราชาการพลเรือนดีเด่น
  • แสดงความยินดี_อาจารย์เจตน์จรรย์"
  • แสดงความยินดี_อ-ปิ่น
  • ปฏิทินการศึกษา2559"
  • ตารางการใช้ห้องสมุด"
 

   ข่าวประชาสัมพันธ์
การมอบทุนแก่นักศึกษา ผู้มีความประพฤติดี มีความรับผิดชอบ ตั้งใจเรียน  [อ่าน : 369 ครั้ง]
       การมอบทุนแก่นักศึกษา ผู้มีความประพฤติดี มีความรับผิดชอบ ตั้งใจเรียน ..... (อ่านต่อ)

   กิจกรรมสาขา
    โครงการจัดการเรียนการสอนแบบองค์รวมเพื่อพัฒนาธุรกิจเกษตรภาคตะวันออก   [อ่าน : 16ครั้ง]
     โครงการจัดการเรียนการสอนแบบองค์รวมเพื่อพัฒนาธุรกิจเกษตรภาคตะวันออก ..... (อ่านต่อ)
    โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในศตวรรษ ที่21   [อ่าน : 147ครั้ง]
     โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในศตวรรษ ที่21 ..... (อ่านต่อ)
    โครงการฝึกอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน ณ กลุ่มสตรีแม่บ้านจันทเขลม   [อ่าน : 122ครั้ง]
     โครงการฝึกอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน ณ กลุ่มสตรีแม่บ้านจันทเขลม ..... (อ่านต่อ)
 โครงการสร้างบัณฑิตที่พึงประสงค์สำหรับสถานประกอบการ  [อ่าน : 358 ครั้ง]
     โครงการสร้างบัณฑิตที่พึงประสงค์สำหรับสถานประกอบการ ..... (อ่านต่อ)
 โครงการการจัดการชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  [อ่าน : 381 ครั้ง]
     โครงการการจัดการชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ..... (อ่านต่อ)
 
Power By: Wutthiphat Nooyod (Information System)